Secondary: +32 (0) 14 563 103

Nursery/Primary: +32 (0)14 563 180

Boarding

Boarding

Vele ouders kiezen niet alleen voor een internaat om studieredenen, maar dikwijls hebben ze een drukke job of een job met wisselende uren waardoor ze hun kinderen onvoldoende structuur kunnen bieden. Regelmaat is een onmisbare factor in het leven, zeker bij jongeren. Dit geeft hen een veilig gevoel.

In De Immert creëren we voor uw kind een studie(t)huis.

Door de regelmaat, rust en beperkte keuzevrijheid bieden we een gezonde studiesfeer en geven we de nodige professionele begeleiding in hun studieproces. Al onze opvoeders beschikken over een pedagogisch diploma en zijn gekwalificeerd om het gegeven onderwijs op te volgen.

We omringen onze internen met de nodige zorg en bieden hen voldoende ruimte om te ontspannen op een actieve en passieve manier. De groene omgeving en het grote domein bieden vele mogelijkheden op het gebied van recreatie.

Door het samenleven met andere jongeren kunnen de internen zich op sociaal gebied volop ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen met een ruime kijk op de maatschappij. Dikwijls worden er vriendschappen voor het leven gesmeed.

Welkom in De Immert waar samen leven, samen leren, samen spelen centraal staan.

Samen Leven

De jongeren verblijven in het weekend en tijdens de verlofperioden thuis maar tijdens de schoolweken zijn ze vijf dagen per week op het internaat.

We zorgen voor aangename ruimtes waar de jongeren zich goed voelen en waardoor ze het internaat als een tweede thuis beschouwen. Het welzijn van de internen wordt hierdoor bevorderd zodat ze zich ontplooien tot zelfstandige jongeren met waarden zoals respect, verantwoordelijkheid, tolerantie.

In De Immert verblijven kinderen en jongeren van zeer uiteenlopende leeftijd uit verschillende culturele en sociale milieus, scholen en landen. Door het multicultureel gezelschap is het voor de internen een extra uitdaging om tot een goede sociale integratie te komen en hebben ze een extra troef in hun latere leven en loopbaan. Alhoewel we een instelling zijn van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hoor je in De Immert vele talen. Zowel op een passieve als actieve manier nemen de jongeren woorden en uitdrukkingen over uit een andere taal.

Samen eten is een sociaal gebeuren. We bieden de jongeren een evenwichtige gezonde maaltijd aan die in de eigen keuken wordt bereid met dagverse producten door een geschoolde kok volgens de begrippen van volksgezondheid (HACCP-normen). Door een gevarieerd eetpatroon trachten we een gezonde levensstijl bij te brengen waardoor de internen zich gezond en fit voelen. Aan tafel worden waarden als correcte houding, sociale omgang en wellevendheid aangescherpt. Voldoende slapen zorgt ervoor dat de jongere zich beter kan concentreren en dus beter kan presteren. De opvoeders waken erover dat 's avonds het licht op tijd wordt gedoofd. De internen leren hier dat ze moeten rekening houden met hun leeftijdgenoten, de privacy moeten respecteren en zorg moeten opbrengen voor het materiaal van het internaat en van elkaar. De internen van het secundair onderwijs hebben een eigen, ruime kamer. Ze kunnen die naar eigen goeddunken inrichten zodat ze zich er comfortabel voelen.

De internen van het basisonderwijs delen een kamer met drie tot vier andere kinderen. Hierdoor voelen ze zich veilig. Zo stimuleren ze elkaar tot zelfredzaamheid.

Samen Leren

Leren is niet louter studeren. Leren is ook het verwerven van vaardigheden en attitudes.

De Immert zorgt voor duidelijk afgebakende grenzen waarbinnen het leven eenvoudiger is.

Tijdens de vaste dagelijkse studieperiode wordt de keuzevrijheid voor de internen beperkt. Dit biedt hen de mogelijkheid om deze periode optimaal te gebruiken om te studeren. Ze leren zelfstandig werken en zijn zelf verantwoordelijk voor een optimale tijdbesteding.

De internen van het basisonderwijs maken hun taken en leren hun lessen in de gemeenschappelijke studiezaal onder de deskundige begeleiding van een leraar - opvoeder. De internen van het secundair onderwijs studeren op hun eigen kamer met toezicht en controle van een leraar - opvoeder. Bij specifieke studieproblemen kan ook de hulp ingeroepen worden van medestudenten.

Omdat men het informatica gebeuren niet meer kan wegdenken in deze geïnformatiseerde maatschappij, beschikt het internaat natuurlijk over een draadloos internet. De Immert stelt enkele pc's ter beschikking voor het school - huiswerk. Om goede schoolresultaten te halen is het nodig om regelmatig te studeren. Goede resultaten geeft de jongere een bevredigend gevoel, het zelfvertrouwen stijgt en de interesse voor het klasgebeuren neemt toe.

Samen Spelen

In De Immert is niet enkel het leren belangrijk, ook de ontspanning neemt een ruime plaats in. Er is weinig tijd en gelegenheid om zich te vervelen (vb. ping-pong, go-carts, biljarten, tafelvoetbal, fietsen, speelhoek voor de kleinsten met aangepast speelgoed, playstations, …)

Door het groene en ruime domein kan de jongere zich fysiek uitleven op een van de sportvelden. Sociale vaardigheden zoals samenwerken, plezier maken, omgaan met verliezen worden hier aangeleerd.

Tijdens de woensdagmiddagen bieden we activiteiten aan binnen of buiten De Immert. Er wordt steeds voldoende begeleiding voorzien door professionele opvoeders.

Voor de jongeren die op woensdagmiddag passief willen ontspannen projecteren we wekelijks een recente, aangepaste film op groot scherm met surround system. Ze wanen zich in een echte cinema.

Dagindeling
6u30Ontwaken, aankleden, persoonlijke hygiëne, kamer opruimen
7u00 - 7u30ontbijt, lunchpakket maken
7u20 - 8u10Vertrek naar de school met openbaar vervoer of eigen autobus
12u00-13u00De internen komen naar het internaat op woensdag
13u00 - 13u45Middagmaal op woensdag
14u00 - 17u00Ontspanningsactiviteiten op woensdag
15u30Internen komen naar het internaat op andere dagen
15u30 - 17u10Ontspanning
17u10 - 17u50Avondmaaltijd
18u00 - 20u00Begeleide studie
− basisonderwijs (BaO): in de kleine studiezaal.
− secundair onderwijs (SO): op de individuele kamer.
20u00 - 21u00Douchen en slapengaan voor internen basisonderwijs.
21u00 - 22u30Ontspanning, douchen en slapengaan voor internen secundair onderwijs volgens leeftijd.
23u00Doven van de lichten

De Ouders/ de School

De ouders blijven in de eerste plaats de aangewezen verantwoordelijke personen voor de internen. Tijdens de vrije momenten kunnen de jongeren het contact onderhouden via de telefoon, GSM, internet.

Vanaf maandagmorgen 8u tot en met vrijdagmiddag 12u is het steeds mogelijk voor de ouders om met het internaat te telefoneren. Hun kind wordt aan de telefoon geroepen tijdens de vrije momenten.

Er is regelmatig contact tussen de beheerder / opvoeders van het internaat en de school. Bij problemen in school of op het internaat op studie of persoonlijk gebied, zoeken we samen naar een oplossing.

Info

Telefoon: 011/345 793

Tijdens schooldagen kan er telefonisch contact worden opgenomen met de beheerder voor bijkomende informatie.

E-mail: info@immert.be
Uw e-mail wordt steeds beantwoord.
Website: www.immert.be

Tijdens de zomervakantie is De Immert open gedurende de eerste week van juli en vanaf 16 augustus, tussen 9u en 16u.